قوانین و مقررات

  •  لطفاً در هنگام خرید دقت لازم را بفرمایید
  • جنس فروخته شده تحت هیچ شرایطی پس گرفته نمیشود
  • تحویل کالا سه روز الی یک هفته کاری هستش
  • شرایط بیعانه هم داریم
  • لطفاً در هنگام خرید دقت لازم را بفرمایید
  • جنس فروخته شده تحت هیچ شرایطی پس گرفته نمیشود
  • تحویل کالا سه روز الی یک هفته کاری هستش
  • شرایط بیعانه هم داریم
نماد اعتماد 

الکترونیک
X